Op.Dr. Metin TEMEL

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı

Metin TEMEL was born on September 15, 1976 in Adıyaman. He graduated from İnönü University Faculty of Medicine in 2002.

In 2011, he completed his education in medicine in the program of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery with the thesis titled “Investigation of Factor-2 Functions Inhibiting to expand in Basal Cell Carcinoma” at Gaziantep University Medical Faculty.

In 2002-2006, he worked as a Practitioner Karamağra Health Center in the district of Elbistan, 112 first and Emergency Aid Station and 30-bed Mobile Surgery Hospital in the 2nd Tank Battalion deployed in the District of Midyat,Mardin respectively.

Between 2006 and 2011, he worked as a Research Assistant Doctor in the Department of Plastic Surgery situated in Gaziantep University Faculty of Medicine Hospital.

He worked as a Specialist Doctor in the Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery Clinic in Hitit University within Çorum Training and Research Hospital between 2011-2013.

In 2013-2016, he worked as an Assistant Professor in the Department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery within Mustafa Kemal University ,Tayfur Ata Sökmen Faculty of Medicine.

Since 2016, he has been working in the clinic of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery at Özel Yaşam Surgery Medical Center.

COURSES AND CERTIFICATES

Specialization Student Basic Training Course. Gaziantep University, Faculty of Medicine.Gazİantep 2008.
Maxillofacial Surgery Course and Workshop GATA, ANKARA. 2009
Gaziantep University Animal Experiments Local Ethics Board Animal Experiments Course in Scientific Research, Gazİantep 2009.
Clinical Researcher Training Program Gaziantep University, Faculty of Medicine.Gazİantep. 2010
Hair and Eyebrow Transplantation Course with Applied Fue Technique. Trabzon. 2010.
Laser Treatment Course for Pigmented And Vascular Lesions. TRABZON 2010.
Vertikal Mamoplasty: Technical Details, Borders and Problems.TRABZON 2010.
Oculoplastic Surgery.TRABZON 2010.
Blepharoplasty.TRABZON 2010.
Simultaneous Facial Contact Recovery Initiatives with Rhinoplasty.TRABZON 2010.
TPRECD IV. Plastic Surgery Assistant School. CESME\/ IZMIR. 2011.
TPRECD V. Plastic Surgery Rhinoplasty Course and Symposium ANKARA 2012.
15th Basic Microsurgery Course KONYA 2013.
Aesthetic Breast Surgery Course. 4-7 November 2014, ANKARA, Turkey, 2015.
Breast Repair Course. 4-7 November 2014, ANKARA, Turkey, 2015.
Op.Dr. Teoman Dogan Rhinoplasty Live Surgery Course, 4 November Istanbul 2017.

Works

A- ARTICLES PUBLISHED IN INTERNATIONAL REFEREEED CEOs :

Mutaf M, Günal E, Temel M. A New Technique for Closure of the Infraorbital Defects. Ann Plast Surg. Dec 2011;67(6):600-5.
Mutaf M, Günal E,Temel M. Closure of defects of the malar region. J Craniofac Surg. 2011 Mar;22(2):631-4. PMID:21403544
Turkmen A., Temel M., Bekerecioglu.M. Primary mucosal malignant melanoma of the oral cavity. Eur J Plast Surg. 2011; 34: 325-9
Mutaf M,Temel M, Günal E, Light D. Island Volar Advancement Flap for Reconstruction of the Thumb Defects. Ann Plast Surg. Feb 2012;68(2):153-7.
Mutaf M., MD, Temel M., Gunal E., MD. The Spider Procedure: A New Z-Plasty-Based Local Flap Procedure for Closure of the Skin Defects. Ann Plast Surg. 2012 Nov;69(5):555-9. doi: 10.1097\/SAP.0b013e31821ee4ce.
Mutaf M., MD,Temel M., Gunal E., MD.. A New Z-Plasty Based Local Flap Procedure for Closure of the Lateral Canthal Skin Defects. Plast Reconstr Surg. Feb 2012;129(2):372-374.
Mutaf M., MD,Temel M., Gunal E., MD.. The reading man flap for closure of large meningomyelocele defects. J. Plast Reconstr Aesthet Surg. 2012 May;65(5):578-83.
Arif Turkmen, Metin Temel , Ayla Gokce, Mehmet Bekerecioglu. Orbital exenteration for the treatment of advanced periocular skin cancer. Eur J Plast Surg. 2013; 36:69-74
Erhan Yengil, Metin Temel, Vedat Uruc, Cengiz Cevik, Erkan Yula, Omer Serkan Yildiz, Cansu Onlen, Mehmet Arslan. Surgical Hand Antiseptic Potential of Oregano Essential Oil. Euras J Fam Med 2014; 3(3):149-156.
Metin Temel, Arıf Turkmen, Recep Dreader, Cengiz Cevık, Serdar Oztuzcu, Beyhan Cengiz. A novel tumor suppressor gene in basal cell carcinoma: inhibition of growth factor-2. Tumour Biol. 2015 Jan 23. [Epub ahead of print]. PMID: 25613071
Aslı Can, Metin TEMEL , Recep Dreader, Mehmet Mutaf. The Effect of Coenzyme Q10 (Ubiquinone) on Random Pattern Skin Flap Survival in Rat

B- ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA (PRECEEDİNGS) BASILAN BİLDİRİLER :

 1. Mehmet Aliakdamar, Ethem Ünal,Metin Temel, Abdullah Haholu, H.Tuba Sanal, Yalçın Özdemir. Inflammatory Polyp Of The Ileum Causing Perforation In A Young Patient 23. Worl congress of pathology and laboratory medicine. 26-30 Mayıs İstanbul–Turkey (Diyarbakır Military Hospital, Department of General surgery, Mardin Military İnfirmary)
 2. Metin Temel, Recep Dokuyucu, Hasan Gökçe, Zeynel Abidin Taş, Okan Tutuk, Hatice Doğan, Gökhan Ağtürk. Diyabetik Yara Modelinde Kantaron Tedavisinin İyileştirici Etkisi – Wound Healing Effect of Centaury Oil Treatment in Diabetic Wound Model’. 41. Ulusal Fizyoloji Kongresi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. 9–13 Eylül 2015.
 3. Metin Temel, Recep Dokuyucu, Hasan Gökçe, Gökhan Ağtürk, Hatice Doğan, Gökhan Ağtürk. Disinfectant Effect of Thyme Oil in Diabetic Wound Model. 41. Ulusal Fizyoloji Kongresi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. 9–13 Eylül 2015.
 4. Metin Temel, Hasan Gökçe, Recep Dokuyucu, İbrahim Kahraman, Abdurrahman Akdağ, Fatih Sefil. ‘Periferik Sinir Yaralanmaları Tedavisinde B-Kompleks Vitaminleri Etkinliğinin Deneysel Modelde Araştırılması – Investigation of The Efficacy of Vitamin B Complexes On Peripheral Nerve Injuries Treatments in Experimental Models’. 41. Ulusal Fizyoloji Kongresi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. 9 – 13 Eylül 2015 .
 5. Recep Dokuyucu1, Metin Temel2, Hasan Gökçe3, Hatice Doğan1, Gökhan Ağtürk1, Abdurrahman Akdağ4, Okan Tutuk1, Cemil Tümer1. Therapeutic Effects of Thymoquinone and Peanut Oil in an Infected Diabetic Wound Model. 41. Ulusal Fizyoloji Kongresi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. 9–13 Eylül 2015 .

C- ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER :

 1. Senem Koruk, Gülşen Özkan Tanrıverdi, Rauf Gül, Metin Temel, Sıtkı Göksu, Ünsal Öner. Bilateral Yarık Dudak Ve Yarık Damak Olgusunda Entbasyon Deneyimlerimiz. Gaziantep tıp dergisi.2009;15(3):29-32
 2. Arif Türkmen, Metin Temel, Ertan Günal, Koray Çelebi, Mehmet bekerecioğlu. Freeman-Sheldon Sendromlu Bir Olgu Sunumu (Whistling-Face). Gaziantep tıp dergisi.2010; 16(2):39-41.
 3. Arif Türkmen, Ertan Günal, Metin Temel, Ömer Berberoğlu. Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu Tip-1: Sosyal Boyutlari ve Yaşam Planlamasi. Gaziantep tıp dergisi.2010; 16(2):53-56.
 4. Akif ACAY1, Ethem ZOBACI2, Metin TEMEL3 , A. Fahri ŞAHİN4 Case of Jessner’s Lymphocytic Infiltration Mimicking Basal Cell Carcinoma Case Presentatıon Bazal Hücreli Karsinomu Taklit Eden Jessnerin Lenfositik İnfiltrasyonu Olgusu. 1Mecitözü Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Çorum2Çorum Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Çorum 3Çorum Devlet Hastanesi, Plastik Cerrahi Kliniği, Çorum 4Çorum Devlet Hastanesi, Patoloji Kliniği, Çorum. Kocatepe Tıp Dergisi 2015;16(2):151-3
 5. Metin Temel, Ethem Zobacı, Ahmet Kahraman, Mustafa Özkan, Ali Ö. Karakaş. Karın Germe Ameliyatı Kontrendikasyonlarının Gözden Geçirilmesi ve Komplike Olmuş Olgu Sunumu. Mustafa Kemal Üniv.Tıp Derg, Cilt 5, Sayı 20, Yıl 2014:45-9.
 6. Metin Temel, Ebru Çelik. Hemifasiyal Atrofide Trombositten Zengin Plazma ve Dermofat Greft Kombinasyonunun Uzun Dönem Sonucu: Olgu Sunumu The Long-Term Results of the Combination of Dermofat Graft and Platelet Rich Plasma in a Patient with Hemifacial Atrophy: A Case Report. Turgut Özal Tıp Merk Derg 2016;23(1):92-5doi: 10.5455/jtomc.2015.2867
 7. Metin Temel, Ebru Çelik, Mehmet Yaldiz, Ali Ö. Karakaş Arş. Punch biyopsi pilomatriksomada yanlış tanıya neden olmaktadır: olgu sunumu. Punch bıopsy leads mısdıagnosıs at pılomatrıxoma: a case report. Basım Aşamasında TPRECD Dergisi. 2015. Manuscript ID: 1984 DOI: 10.5152/TurkJPlastSurg.2017.1984
 8. Arif Türkmen1, Metin Temel2. Plastik Cerrahide Mikrocerrahinin Tarihçesi. 1.İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakultesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı. İstanbul /Türkiye, 2. Mustafa Kemal Üniverstesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı. Hatay /Türkiye. Türkiye Klinikleri, Deneysel Mikrocerrahi Özel Sayısı, Turkiye Klinikleri J Plast Surg-Special Topics 2016;5(1)
 9. Metin Temel, Ebru Çelik, Raif Ozden, A.Çigdem Dogramacı, Yunus Dogramacı, Vedat Uruc. Tırnak Batmalarının Tedavisinde Kama Şeklinde Çıkarımla Birlikte Yeni Bir Stur Tekniğinin Sonuçları. Consequences of Wedge Resection Procedure with a New Suture Technique in the Treatment of Ingrown Toenails. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi 2016;

D- ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER :

Sözlü Bildiriler

 1. Mehmet Mutaf, Metin Temel. Yanığa bağlı meme deformitelerinde doğal meme konturu ve memealtı çizgisi (submamarial sulcus) oluşturmak için yeni bir teknik. 29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi , 17-20 Ekim, Eskişehir, Türkiye, 2007
 2. Mehmet Bekerecioğlu, Mehmet Mutaf, Ö. Bulut, E. Günal, Mahmut Sunay MetinTemel, Mehmet Doğan, A. Can, N. Karatoprak. Sternal yara kapatımında çoklu z- plasti kullanımı. 29.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi , 17-20 Ekim, Eskişehir, Türkiye, 2007.
 3. Arif Türkmen, Ertan Günal, Metin Temel, Mehmet Bekerecioğlu. Mikrotia 1.Seans Ameliyatlarinda Yeni Bir Uygulama: Otogen Kikirdak Greftleri Için Lokal Antibiyotik Kullanimi 30.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi , 15-19 Ekim, Antalya , Türkiye, 2008.
 4. Arif Türkmen, Metin Temel , Alt Ekstremite Defektlerinin Kapatiminda Serbest Flep Deneyimlerimiz. IV.Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi 17-19 Aralık Antalya türkiye 2009
 5. Arif Türkmen, Metin Temel , Mandibula Rekonstrüksiyonu Tecrübelerimiz IV.Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi 17-19 Aralık Antalya türkiye 2009
 6. Arif Türkmen, Hasan Kütükoğlu, Metin Temel, Ömer Berberoğlu, Mehmet Bekerecioğlu, Mehmet Mutaf. Alt Ekstremite Defektlerinin Kapatımında Serbest Flep Deneyimlerimiz. 32 .Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi , 15-19 Eylül, Trabzon, Türkiye, 2010.
 7. Mehmet Mutaf, Ertan Günal, MetinTemel, Hasan Kütükoğlu. Levator Fonksiyonu Olmayan Şiddetli Pitoz Onarımında Yeni Bir Cerrahi Yöntem: Fronto- Levator- Adezyon Tekniği ( =Flat) 32. .Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi , 15-19 Eylül, Trabzon, Türkiye, 2010.
 8. Mehmet Mutaf,Ömer Berberoğlu,Koray Çelebi, Metin Temel Ateşli silahla intihar girişimi sonucuoluşan maksillofasyal yaralanmalarda rekonstrüktif yaklaşımlar) 32 .Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi , 15-19 Eylül, Trabzon, Türkiye, 2010.
 9. Mehmet Mutaf, Metin Temel,Ertan Günal,Koray Çelebi, Saffet Ulutaş. Geniş Sakral Defketlerin Kapatımında Yeni Bir Yöntem: Örümcek Prosedürü (Spider Procedure)) 32. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi , 15-19 Eylül, Trabzon, Türkiye, 2010.
 10. Arif Türkmen, Ertan Günal, Ömer Berberoğlu, Ayla Gökçe, Mahmut Nuri Karatoprak,Koray Çelebi, MetinTemel, Hasan Kütükoğlu, Saffet Ulutaş, Mehmet Bekerecioğlu. Damak yarığı ameliyat sonrası damak spancı kullanımı: Fistül oluşumunu engelliyormu ? ) 32 .Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi , 15-19 Eylül, Trabzon, Türkiye, 2010.
 11. Arif Türkmen, Ertan Günal, Metin Temel, Mehmet Bekerecioğlu. Üst Ekstremite Yılan Isırıklarinda Tedavi Yaklaşımları 32 .Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi , 15-19 Eylül, Trabzon, Türkiye, 2010.
 12. Arif Türkmen, Ertan Günal, Metin Temel, Mehmet Bekerecioğlu. Geniş Parmak Defektlerinin Kapatılmasında Reverse Dorsal Dijital Arter Ada Flebinin Kullanışlılığı) 32 .Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi , 15-19 Eylül, Trabzon, Türkiye, 2010.
 13. Arif Türkmen, Metin Temel, Ertan Günal, Mehmet Bekerecioğlu, Mehmet Mutaf, Saffet Ulutaş. Defekt Kapatımının Zor Olduğu Vertekste Unutulmaya Yüz Tutmuş Trapezius Kas-Deri Ada Flebi Ile Defekt Kapatımlarımız) 32. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi , 15-19 Eylül, Trabzon, Türkiye, 2010.
 14. Arif Türkmen, Ömer Berberoğlü, Nuri Karatoprak, Metin Temel, Ertan Günal, Koray Çelebi, Hasan Kütükoğlu, Ayla Gökçe, Saffet Ulutaş, Mehmet Bekerecioğlu, Mehmet Mutaf. Dudak Kanserlerinde 10 Yıllık Klinik Deneyimlerimiz. 32 .Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi , 15-19 Eylül, Trabzon, Türkiye, 2010.
 15. Arif Türkmen, Metin Temel, Ömer Berberoğlu, M.Nuri Karatoprak, Koray Çelebi, Ertan Günal,Ayla Gökçe, Saffet Ulutaş, Mehmet BekerecioğluPerioküler Deri Kanseri Tedavisinde Uygulanan Ekzanterasyon İle İlgili Klinik Deneyimlerimiz. 32. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi , 15-19 Eylül, Trabzon, Türkiye, 2010.
 16. Arif Türkmen, Koray Çelebi, Ömer Berberoğlu, Ertan Günal, Metin Temel , Hasan Kütükoğlu. Göz Kapağı Rekonstrüksiyonu Deneyimlerimiz. 3 2. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi , 15-19 Eylül, Trabzon, Türkiye, 2010.
 17. Mehmet Bekerecioğlu, Arif Türkmen, Hasan Kütükoğlu, Metin Temel , Ömer Berberoğlu, Nuri Karatoprak, Ertan Günal, Koray Çelebi, Ayla Gökçe. Maksillo-Fasiyal Travma Cerrahisindeki Deneyimlerimiz. 32.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi , 15-19 Eylül, Trabzon, Türkiye, 2010.
 18. Arif Türkmen, Koray Çelebi, Metin Temel, Ömer Berberoğlu, Mehmet Bekerecioğlu, Mehmet Mutaf. Mandibula Rekonstrüksiyonunda Deneyimlerimiz. 32. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi , 15-19 Eylül, Trabzon, Türkiye, 2010.
 19. Arif Türkmen, Ömer Berberoğlü, Nuri Karatoprak, Metin Temel, Ertan Günal, Koray Çelebi, Hasan Kütükoğlu, Ayla Gökçe, Saffet Ulutaş, Mehmet Bekerecioğlu, Mehmet Mutaf. Deri Kanserlerinde 10 Yıllık Klinik Deneyimlerimiz. 32. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi , 15-19 Eylül, Trabzon, Türkiye, 2010.
 20. Arif Türkmen, Emine Ayla Gökçe, Metin Temel, Ömer Berberoğlu, Mehmet Bekerecioğlu, Mehmet Mutaf. Olgu Sunumu: Sakral Defektlerde Parasakral Perforatör Bazlı Flep 32. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi , 15-19 Eylül, Trabzon, Türkiye, 2010.
 21. Mehmet Mutaf, Metin Temel, Ertan Günal, Koray Çelebi Meningomiyelosel Defektlerinde Yeni Bir Lokal Kapatım Yöntemi: Reading Men Flap= Okuyan Adam Flebi 32 .Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi , 15-19 Eylül, Trabzon, Türkiye, 2010.
 22. Mehmet Mutaf, Hasan Kütükoğlu, Ertan Günal, Metin Temel, Ömer Berberoğlu. Ailesel Van der Woude Sendromu. 32. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi , 15-19 Eylül, Trabzon, Türkiye, 2010.
 23. Mehmet Mutaf, Metin Temel, Ertan Günal, Koray Çelebi, Saffet Ulutaş Paralitik Lagoftalmus Tedavisinde Kullanılan Altın Ağırlık Korneanın Kırırcığını Etkiyor mu ve Astigmatizme Etkisi Nedir ?33 .Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi , 14-19 Eylül, İzmir, Türkiye, 2011.
 24. Mehmet Mutaf,Ertan Günal, Metin Temel, Koray Çelebi, Saffet Ulutaş Mikrostomi Tedavisinde Yeni Bir Cerrahi Yöntem .33 .Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi , 14-19 Eylül, İzmir, Türkiye, 2011.
 25. Mehmet Mutaf, Ömer Berberoğlu, Metin Temel, Emine Ayla Gökçe, Ertan Günal Geniş Sakral Hidradenitis Supurativa’nın Üçgen Kapatım Tekniği İle Cerrahi Tedavisi . 33 .Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi , 14-19 Eylül, İzmir, Türkiye, 2011.
 26. Mehmet Mutaf, Ömer Berberoğlu, Ertan Günal, Metin Temel, Koray Çelebi, Ayla Gökçe Pilonidal Sinus Tedavisinde Yeni Bir Kapatım Yöntemi . 33 .Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi , 14-19 Eylül, İzmir, Türkiye, 2011.
 27. Arif Türkmen, Hasan Kütükoğlu, Ertan Günal, Metin Temel, Ömer Berberoğlu, Ayla Gökçe.Abdominoplasti Operasyonunun Bel ağrısı ve Lomber Lordoza Etkisi . 33 .Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi , 14-19 Eylül, İzmir, Türkiye, 2011.
 28. Arif Türkmen, Saffet Ulutaş, Metin Temel, Ertan Günal, Hasan Kütükoğlu El Tümörleri ile ilgili 10 yıllık deneyimlerimiz .33 .Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi , 14-19 Eylül, İzmir, Türkiye, 2011.
 29. Mehmet Mutaf, Emine Ayla Gökçe, Ertan Günal, Ömer Berberoğlu, Metin Temel, Hasan Kütükoğlu. File sarma yöntemi .33 .Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi , 14-19 Eylül, İzmir, Türkiye, 2011.
 30. Mehmet Mutaf, Metin Temel, Ertan Günal, Hasan Kütükoğlu, Ayla Gökçe Gergin Yara Kapatımında Yeni Bir Teknik: Meshle Kapatım Tekniği . 33 .Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi , 14-19 Eylül, İzmir, Türkiye, 2011.
 31. Mehmet Mutaf, Hasan Kütükoğlu, Ertan Günal, Metin Temel . Zorlu Geniş Yanık Kontraktürlerinin Rekonstrüksiyonunda Üçgen Defekt Kapatım Yöntemi . 33. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi , 14-19 Eylül, İzmir, Türkiye, 2011.
 32. Mehmet Mutaf, Ertan Günal, Metin Temel, Koray Çelebi, Saffet Ulutaş Ektropiyon Tedavisinde Yeni Bir Cerrahi Yöntem: Periost Flebi .33. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi , 14-19 Eylül, İzmir, Türkiye, 2011.
 33. Arif Türkmen, Emine Ayla Gökçe, Ertan Günal, Metin Temel, Saffet Ulutaş, Mehmet Mutaf. Üst Ekstremite Yılan Isırıklarında Tedavi Yaklaşımı 33. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi , 14-19 Eylül, İzmir, Türkiye, 2011.
 34. Ertan Gunal1, Mehmet Mutaf2, Metin Temel3, Koray Çelebi2 Geniş Alt Dudak Defektlerinin Rekonstrüksiyonunda Üçgen Defekt Kapatım Yönteminin Slat (=Split Lip Advancement Technique) ile Beraber Kullanımı ve Fonksiyonel Sonuçların Değerlendirilmesi. 1 Gaziantep Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, 2Gaziantep Üniversitesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı. 3Çorum Devlet Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği. 34.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi , 31Ekim-1 Kasım 2012, Antalya, Türkiye, 2012.
 35. Ertan Gunal1, Mehmet Mutaf2, Metin Temel3, Hasan Kütükoğlu. 2 Preaurikular Bölge Defektlerinin Kapatılmasında Yeni Bir Teknik: Reading Man Flebi (Okuyan Adam Flebi) 1 Gaziantep Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, 2Gaziantep Üniversitesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, 3Çorum Devlet Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği. 34.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi , 31Ekim-1 Kasım 2012, Antalya, Türkiye, 2012.
 36. Metin Temel3 , Mehmet Mutaf1, Ertan Günal2, Hasan Kütükoğlu1 Zorlu Ektropiyon Tedavisinde Yeni Bir Cerrahi Yöntem: Periostal Hamak Flebi. 1 Gaziantep Üniversitesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, 2Gaziantep Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği,3Çorum Devlet Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği. 34. .Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi , 31Ekim-1 Kasım 2012, Antalya, Türkiye, 2012.
 37. Ethem Zobacı 1, Metin Temel2 , Musa Zorlu1. Pilonidal Sinüs Tedavisinde Üçgen Kapatım Tekniği.1Hitit Üniversitesi-Sağlık Bakanlığı Çorum Eğitim ve Araştırma hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, 2, 1Hitit Üniversitesi-Sağlık Bakanlığı Çorum Eğitim ve Araştırma hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği . XIV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi.15-19 Mayıs 2013 Antalya, Türkiye.
 38. Ahmet Kahraman, Metin Temel, Mustafa Özkan, Ali Ö.Karakaş, Murat Uçak. Serbest Doku Nakillerinde Damar Anastomozunda Coupler Kullanımının Dikiş Anastomoz Uygulamasıyla Karşılaştırılması. M.K.Ü. Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, 36. .Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi , 29 Ekim-1 Kasım 2014, İstanbul, Türkiye, 2014.
 39. Metin Temel1 , Özge Berber2, Cengiz Çevik2, Ertap Akoğlu2. Kepçe Kulak Onarımında Insizyonsuz Stur Tekniği ve Konsolidatif Teknik Otoplasti Tekniklerinin Uzun Dönem Sonuçlarının Karşılaştırılması 1. Mustafa Kemal Üniverstesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D. Hatay. 2. Mustafa Kemal Üniverstesi KBB A.D. Hatay. 37. .Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi , 4-7 Kasım 2014, ANKARA, Türkiye, 2015.
 40. Metin Temel1, Ertan Günal2, Ömer Berberoğlu3. Kepçe Kulak Onarımında Birleştirici Teknik (Consolidative Technique): Tüm Zorluklar için Tek Teknik. 1 Mustafa Kemal Üniverstesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D. Hatay. 2 SEV Amerikan Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Gaziantep. 3Özel Primer Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Gaziantep. 37. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi , 4-7 Kasım 2014, ANKARA, Türkiye, 2015.
 41. Ertan Günal1, Metin Temel2, Ömer Berberoğlu3, Emine Ayla Gökçe4. Pediatrik Pilonidal Sinüslerin Tedavisinde Yeni Bir Kapatım Yöntemi: Mutaf Reading Man Flebi. 1 SEV Amerikan Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Gaziantep. 2 Mustafa Kemal Üniverstesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D., HATAY 3Özel Primer Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Gaziantep. 4 T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi.37 .Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi , 4-7 Kasım 2014, ANKARA, Türkiye, 2015.
 42. Metin Temel1, Ertan Günal2, Emine Ayla Gökçe3, Ömer Berberoğlu4. Bası Yaralarının Kapatımda Mutaf Üçgen Flep Tekniğinin Kullanımı ve Sonuçlarımız. 1 Mustafa Kemal Üniverstesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D. Hatay. 2 SEV Amerikan Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Gaziantep. 3 T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Istanbul 4Özel Primer Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Gaziantep. 37.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi , 4-7 Kasım 2014, ANKARA, Türkiye, 2015.
 43. Emir Burak Yüksel1, Metin Temel2 , Ahmet Hamdi Aytekin3. Rinoplasti Sonrası İnternal Nazal Valv Kollapsı Olan Hastalarda Dolgu Materyalleri İle Valv Açısının Arttırılması 1 Activa Estetik Klinikleri Harbiye Cad. Çankaya Apt. No:73/B Antakya / Hatay 2 Mustafa Kemal Üniverstesi Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D., Hatay 3 Malatya Devlet Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Malatya. 37.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi , 4-7 Kasım 2014, ANKARA, Türkiye, 2015.
 44. Ertan Günal1, Metin Temel2, Emine Ayla Gökçe3, Ömer Berberoğlu4. Pulpa Defektlerinde Atasoy Felbi Modifikasyonu: Pacman Flep 1 SEV Amerikan Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Gaziantep 2 Mustafa Kemal Üniverstesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D., HATAY 3 T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Istanbul4Özel Primer Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Gaziantep. 37 .Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi , 4-7 Kasım 2014, ANKARA, Türkiye, 2015.
 45. Miryam Bedhiş, Metin Temel. DİEP Fleple Meme Rekonstrüksiyonunda Cerrahi Hemşireliği Vaka Yönetimi. X. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Hemşireliği Kurultayı, 4-7 Kasım 2014, ANKARA, Türkiye, 2015.

Poster Bildirileri

 1. Mehmet Bekerecioğlu, MetinTemel, Mahmut Sunay, Berker Büyükgüral, Mehmet Doğan. “Çok Sayıda Deri Kanserli Hiperimmünglobulin-E Sendromlu Bir Olgu Sunumu” (Poster) 29.Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 2007 Eskişehir
 2. Mehmet Mutaf, Metin Temel, Mahmut Sunay. Doku Genişleticiler Için Iğnesiz (Needleless) Eksternal Port Modeli (Poster) 29.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi , 17-20 Ekim, Eskişehir, Türkiye, 2007.
 3. Mehmet Mutaf, Metin Temel ,Yanık Skarı Zemininden Gelişen Çoğul Piyojenik Granülom Olgusu (Poster) 30.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi , 15-19 Ekim, Antalya , Türkiye, 2008.
 4. M.Bekerecioğlu, MetinTemel. Olgu sunumu: Freeman-Sheldon Sendromlu(distal artrogripozis tip-2) bir olgu sunumu (Poster) 30.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi , 15-19 Ekim, Antalya, Türkiye, 2008.
 5. Mehmet Mutaf, Metin Temel. Abdomino-inguino-femoral Bölge: İnsan Vücüdunda Tanımlanmış En Geniş Tam Kalınlıklı (=Full Tichkness) Deri Grefti Donör Alanı (Poster) 30.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi , 15-19 Ekim, Antalya , Türkiye, 2008.
 6. Arif Türkmen, Ömer Berberoğlü, Nuri Karatoprak, Metin Temel, Ertan Günal, Koray Çelebi, Hasan Kütükoğlu, Ayla Gökçe, Saffet Ulutaş, Mehmet Bekerecioğlu, Mehmet Mutaf. Olgu Sunumu: Konjenital Entropion (Poster) 32 .Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi , 15-19 Eylül, Trabzon, Türkiye, 2010.
 7. Mehmet Mutaf, Emine Ayla Gökçe, Metin Temel, Koray Çelebi. Olgu Sunumu: Atipik Yerleşimli Alt Dudak Sinüsü. (Poster) 32 .Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi , 15-19 Eylül, Trabzon, Türkiye, 2010.
 8. Arif Türkmen, Koray Çelebi, Metin Temel, Ömer Berberoğlu, Ertan Günal, Mehmet Bekerecioğlu, Mehmet Mutaf. Bilateral Ekstansör Pollisus Longus Tendon Disfonksiyonu (Poster) 32 .Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi , 15-19 Eylül, Trabzon, Türkiye, 2010.
 9. Ethem ZOBACI1, Metin TEMEL2, Musa ZORLU1 1. Sağlık Bakanlığı-Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştıma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, 2. Sağlık Bakanlığı-Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştıma Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği 11. Ulusal HPB Cerrahi Kongresi ve 2. HPB Cerrahi Hemşireliği Kongresi. 13-17 Kasım Antalya, Türkiye, 2013.
 10. Ahmet Kahraman, Metin Temel, Mustafa Özkan, Ali Ö.Karakaş. Nazal Mukoza Onarımında Yeni Bir Teknik Kolaylık. M.K.Ü. Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, 36 .Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi , 29 Ekim-1 Kasım 2014, İstanbul, Türkiye, 2014.
 11. Mustafa Özkan, Ahmet Kahraman, Metin Temel , Ali Ö.Karakaş. Nadir görülen miks deri tümörü: Kondroid Syringoma. M.K.Ü. Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, 36. .Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi , 29 Ekim-1 Kasım 2014, İstanbul, Türkiye, 2014.
 12. Mustafa Özkan, Ahmet Kahraman, Metin Temel , Ali Ö.Karakaş. Nörofibromatozis Olgularında Nipple Areola Kompleksinin Tutulumu. M.K.Ü. Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, 36 .Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi , 29 Ekim-1 Kasım 2014, İstanbul, Türkiye, 2014.
 13. Metin Temel , Mustafa Özkan, Ahmet Kahraman, Ali Ö.Karakaş. Nadir Görülen Bir Tümör ‘‘Pilomatriksoma’’. M.K.Ü. Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, 36.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi , 29 Ekim-1 Kasım 2014, İstanbul, Türkiye, 2014.
 14. Mustafa Özkan, Ahmet Kahraman, Metin Temel , Murat Uçak, Ali Ö.Karakaş. Suriye İç Savaşında Yaralanarak Kliniğimizde Tedavi Gören Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi. M.K.Ü. Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, 36 .Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi , 29 Ekim-1 Kasım 2014, İstanbul, Türkiye, 2014.
 15. Beyhan Cengiz1, Önder Yumrutaş2, Serdar Gürses3, Mehmet Zeynel Çilek3, Metin Temel4, Saffet Ulutaş5, Serdar Kara5, Mustafa Nihat Koç5. BCC (bazal cellcarcinoma)’li Olgularda Sirtuin (SIRT) Ailesine Ait Gen Ekspresyon Seviyelerinin Belirlenmesi. 1. Gazi üniverstesi tıbbi genetik A.D. Ankara,2. Adıyaman üniverstesi tıbbi biyoloji A.D, Adıyaman, 3. Zirve üniverstesi Tıbbi Biyoloji A.D. Gaziantep, 4. M.K.Ü. Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A. D.Hatay, 5. Gaziantep Üniverstes Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A. D. Gaziantep.11. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi , 24-27 Eylül 2014, İstanbul, Türkiye.
 16. Mehtap Beker Acay1, Metin Temel2 , Ethem Zobacı3, Nurdan Fidan 4. El bileğinin 4 kez rekürrens gösteren sinovyal sarkomu: Görüntüleme bulguları eşliğinde olgu sunumu. 1. Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı . 2. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonsrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı . 3. Çorum Hitit Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği . 4. Çorum Hitit Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği. Türk Manyetik Rezonans Derneği (TMRD) 20. Yıllık Bilimsel toplantısı 21-23 Mayıs 2015. Ankara, Türkiye.
 17. Ertan Günal1, Metin Temel2, Ömer Berberoğlu3. Ampute Koldan Radial Önkol Flow­Through Free Fleple Kolda Revaskülarizasyon: Olgu Sunumu 1.SEV Amerikan Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Gaziantep 2.Mustafa Kemal Üniverstesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D, HATAY 3Özel Primer Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Gaziantep.37. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi , 4-7 Kasım 2014, ANKARA, Türkiye, 2015.
 18. Metin Temel1 , Ertan Günal2, Ömer Berberoğlu3. Nadir Görülen Pediatrik Dermatofibro Sarkoma Protuberans Olgusu. 1 Mustafa Kemal Üniverstesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D. Hatay. 2 SEV Amerikan Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Gaziantep. 3Özel Primer Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Gaziantep. . 37.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi , 4-7 Kasım 2014, ANKARA, Türkiye, 2015.
 19. Ertan Günal1, Metin Temel2, Ömer Berberoğlu3. Alar Kanadın Neredeyse Tamamını İçeren Doğumsal İzole Alar Yarığı. 1 SEV Amerikan Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Gaziantep2 Mustafa Kemal Üniverstesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D., HATAY 3Özel Primer Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Gaziantep. 37 .Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi , 4-7 Kasım 2014, ANKARA, Türkiye, 2015.
 20. Metin Temel1 , Ertan Günal2, Emine Ayla Gökçe3, Ömer Berberoğlu4. Nadir Görülen Bir Damak Yarığı Şekli: Konjenital Lateral Damak Yarığı. 1 Mustafa Kemal Üniverstesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D. Hatay. 2 SEV Amerikan Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Gaziantep. 3 T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Istanbul 4Özel Primer Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Gaziantep. 37 .Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi , 4-7 Kasım 2014, ANKARA, Türkiye, 2015.
 21. Metin Temel1, Ebru Yaman2, Berfin Ekin Gözükara2. Yüzde SCC Tanısı ile Ameliyat Edilen Hastada Nadir Görülen Deri Tümörü: Pleomorfik Sarkoma. 1 Mustafa Kemal Üniverstesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D. Hatay. 2 Mustafa Kemal Üniverstesi, Tıp fakültesi İntörn Doktor. 37 .Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi , 4-7 Kasım 2014, ANKARA, Türkiye, 2015.
 22. Metin Temel1 , Halit Akçiçek2, Ebru Yaman2. Konjenital Nazal Septum Agenezisi Olgularında Operasyon Yaşı Ne Olmalıdır? 1 Mustafa Kemal Üniverstesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D. Hatay. 2 Mustafa Kemal Üniverstesi, Tıp fakültesi İntörn Doktor. 37 .Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi , 4-7 Kasım 2014, ANKARA, Türkiye, 2015.
 23. Metin Temel1, Aydın Ural2, Berfin Ekin Gözükara2 İnsizyonel Biyopside Trikoadenoma Olarak Bildirilen Dış Kulak SCC Olgusu 1 Mustafa Kemal Üniverstesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D. Hatay. 2 Mustafa Kemal Üniverstesi, Tıp fakültesi İntörn Doktor. 37 .Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi , 4-7 Kasım 2014, ANKARA, Türkiye, 2015.
 24. Ertan Günal1, Metin Temel2, Halit Akçiçek3, Aydın Ural3. İyileşmeyen Yaralarda Doku Kültürü Tanıyı Netleştirebilir: Kutanöz Leishmaniazis. 1 SEV Amerikan Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Gaziantep 2 Mustafa Kemal Üniverstesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D., HATAY 3 Mustafa Kemal Üniverstesi, Tıp fakültesi İntörn Doktor. 37 .Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi , 4-7 Kasım 2014, ANKARA, Türkiye, 2015.
 25. Metin Temel1, Ebru Yaman2, Halit Akçiçek2. Diklofenak Enjeksiyon Nekrozu: Nicolau Sendromu 1 Mustafa Kemal Üniverstesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D. Hatay. 2 Mustafa Kemal Üniverstesi, Tıp fakültesi İntörn Doktor. 37 .Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi , 4-7 Kasım 2014, ANKARA, Türkiye, 2015.
 26. Metin Temel1 , Aydın Ural2, Halit Akçiçek2. Çok Yüksek Enerjili Patlamaya Bağlı Tüm Gövdede Degloving Yaralanma. 1 Mustafa Kemal Üniverstesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D. Hatay. 2 Mustafa Kemal Üniverstesi, Tıp fakültesi İntörn Doktor. 37. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi , 4-7 Kasım 2014, ANKARA, Türkiye, 2015.
 27. Metin Temel1, Ebru Yaman2, Berfin Ekin Gözükara2. Aksesuar Sinir Kaynaklı Nüks Dev Schwannoma Olgusu 1 Mustafa Kemal Üniverstesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D. Hatay. 2 Mustafa Kemal Üniverstesi, Tıp fakültesi İntörn Doktor. 37. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi , 4-7 Kasım 2014, ANKARA, Türkiye, 2015.
 28. Metin Temel1, Aydın Ural2, Berfin Ekin Gözükara2. Kemoterapötik Ekstravazasyonlarında Revers Radial Arter Fleple Defekt Kapatımı Yapılan Hastalarımız 1 Mustafa Kemal Üniverstesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D. Hatay. 2 Mustafa Kemal Üniverstesi, Tıp fakültesi İntörn Doktor.37 .Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi , 4-7 Kasım 2014, ANKARA, Türkiye, 2015.
 29. Metin Temel 1 , Ümit Sertan Çöpoğlu 2, Mehmet Hanifi Kokaçya 2, Ahmet Kahraman 1, Mustafa Özkan1, Bilge Uzun2, Ali Yeniocak1, Kepçe Kulak Operasyonun Hastaların Psikiatrik Durumlarına Etkileri.1Mustafa Kemal Üniversitesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Hatay,2Mustafa Kemal Üniversitesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Hatay. 38 .Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi , 27-30 Ekim 2016, ANTALYA, Türkiye, 2016.
 30. Metin Temel, Mustafa Özkan, Ahmet Kahraman, Ali Yeniocak. Üst Extremitede Nadir Görülen Benign Non­Enfeksiyöz Subkutan Amfizem Olgusu. Mustafa Kemal Üniversitesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Hatay. 38 .Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi , 27-30 Ekim 2016, ANTALYA, Türkiye, 2016.
 31. Metin Temel, Ahmet Kahraman, Mustafa Özkan, Ali Yeniocak. At Isırığına Bağlı Total Alt Dudak Defekti Olan Hastaki Rekonstrüksiyonu Olgumuz. Mustafa Kemal Üniversitesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Hatay. 38 .Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi , 27-30 Ekim 2016, ANTALYA, Türkiye, 2016.
 32. Metin Temel, Mustafa Özkan, Ahmet Kahraman, Ali Yeniocak. Nadir Görülen Bir Olgu: Persistan Median Arter. Mustafa Kemal Üniversitesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Hatay. 38 .Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi , 27-30 Ekim 2016, ANTALYA, Türkiye, 2016.
 33. Metin Temel , Mustafa Özkan, Ahmet Kahraman, Ali Yeniocak. İşyeri Güvenliği Uzmanlığı ve İşyeri Hekimliğinin Eğitimleri ve Dramatik Sonuçları. Mustafa Kemal Üniversitesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Hatay. 38 .Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi , 27-30 Ekim 2016, ANTALYA, Türkiye, 2016.
 34. Ahmet Kahraman, Metin Temel, Mustafa Özkan, Ali Yeniocak. Does the closure of reverse­flow sural flap pedicles with skin grafts increase the success rates?. Mustafa Kemal Üniversitesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Hatay. 38 .Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi , 27-30 Ekim 2016, ANTALYA, Türkiye, 2016.

KATILDIĞI ULUSAL KONGRELER

 1. Rinoplasti Sempozyumu, Mersin Üniversitesi Tip Fakültesi Hastanesi Plastik Cerrahi A.D, MERSİN 2006.
 2. Oküloplasti Sempozyumu, Gaziantep Üniversitesi, Tip Fakültesi, Plastik Cerrahi A.D, GAZİANTEP 2008.
 3. 29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi. 17-19 EKİM 2007 ESKİŞEHİR.
 4. 30. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi.15-19 EKIM 2008. ANTALYA.
 5. 32. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi. 15-19 EYLÜL 2010 TRABZON.
 6. Yara Bakim Derneği 5. Ulusal Yarabakim Kongresi. 25-28 Ekim. 2010 GAZIANTEP.
 7. 15. Ulusal Estetik Plastik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi. 15-16 OCAK 2011. İSTANBUL.
 8. 33. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi. 14-19 EYLÜL 2011 İZMİR.
 9. 41. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği Ulusal Fizyoloji Kongresi. 9-13 EYLÜL 2015. ÇANAKKALE.
 10. 37. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi. 4-7 KASIM 2015 ANKARA.
 11. Estetik Yüz ve Burun Cerrahisi Derneği Ulusal Kongresi. 17-19 ŞUBAT 2017. İSTANBUL.

KİTAP ÇEVİRİLERİ

 1. Atlas of Hand Surgery Tendon Transfers Section
Mesajlaşmaya Başla
Merhaba
Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?